දැව කර්මාන්තයට නව මංෙපත් විවර වීම ‍

Milinda Prashna

milinda-prashna

2013.12.11 -ලංකාදීප – මිලින්ද මොරගොඩ

මොරටුව ප්‍රසිද්ධ දැව කර්මාන්තයටය. ගහට ගහක් හමුවන බව කියන මොරටුව එම කියමන තව දුරටත් තහවුරු කරගැනීමේ උවමනාවක සිටින බව පෙනේ. දැව කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් අනන්‍යතාවයක් මොරටුවට තිබිය යුතු නමුත් කර්මාන්තය සම්බන්ධව ඒකාධිකාරයක් එහි තිබිය යුතු නැත. පසුගිය මාස ගණන තුළ මොරටුව ප්‍රදේශයේ පැවැති නොසන්සුන් තත්ත්වය පෙන්වන්නේ කර්මාන්තයේ අධිපතිභාවය වෙනුවෙන් පවතින අරගලයේ පැතිකඩකි.
ග`ග දිගේ නගරයට පා කරගෙන ආ දැව ක`දන් මොරටුවේ දක්ෂ ශිල්පීන් ගේ අතට පත් වූ අතර රටට අවශ්‍ය ගෘහ භාණ්ඩ නිපදවීමට එහි පසුබිම සැකසිණ. ගෘහ භාණ්ඩයක උසස් තත්ත්වය සහ නියම දැව යොදා කරන නිෂ්පාදන බවට රට පුරා පිළිගැනීමක් තිබුණේය. කර්මාන්තය ගැන දැනුම පමණක් නොව දැව ඉරා පදම් කොට සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව ද තිබුණේ මෙහි ජීවත් වූ පිරිසටය. නමුත් තාක්ෂණය සහ කාලය සියල්ල වෙනස් කර තිබේ. පහසුවෙන් දැව ඉරා කැටයම් කපා ඔප දමා ගන්නට මිනිස් අත් වලට නොදෙවෙනි යන්ත්‍ර දැන් නිපදවා ඇත. ඒවා මෙහෙයවන දැනුම ඇති කණ්ඩායම රට පුරා විසිරී සිටින අතර තව දුරටත්…

View original post 327 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s